Venerable Ajahn Jayasaro

พระอาจารย์ชยสาโร
Venerable Ajahn Jayasaro
p-6
000059THNTA
หนูอยากรู้
ออกวันที่: 2558.12.01
ภาษา: ไทย
ธรรมชาติของเด็กคือความสงสัยใคร่รู้และการพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว เด็กมักจะมีคําถามมากมาย
ซึ่งผู้ใหญ่ควรจะตั้งใจรับฟังด้วยความสนใจ เพื่อจะได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานของเรา
เพื่อจะได้ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีงามแก่เขา และที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เขากล้าคิดกล้าถาม
ซึ่งเป็นคุณสมบัติสําาคัญของการเรียนรู้
 000056THMjg
อักษรส่อสาร
ออกวันที่: 2557.12.12
ภาษา: ไทย
ในช่วงเข้าพรรษาของปี พ.ศ. 2542 ที่วัดป่านานาชาติ พระอาจารย์เคยแสดงธรรมชุดหนึ่ง โดยเอาอักษรภาษาไทยเป็นหลัก
คือในวันพระแรก กัณฑ์แรก ให้ข้อคิด การอุปมาอุปมัย เละเล่าเรื่องเล่า เกี่ยวกับไก่ วันพระต่อมาก็เรื่องของไข่ ได้หลายอักษรแต่ยังไม่ครบทุกตัวอักษร
ในปลายปี 2557 คณะศิษย์ได้ขออนุญาตรวบรวมธรรมะจากตัวอักษรเท่าที่มีอยู่ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ซึ่งพระอาจารย์เมตตาอนุญาตและตั้งชื่อหนังสือว่า อักษร ส่อสา
000055THMDQ
ถ้วยธรรม ๓ ใบ
ออกวันที่: 2557.08.17
ภาษา: ไทย
รวมธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรจาก 3 วาระ ได้แก่
 1. ความมหัศจรรย์ของจิตเป็นกลาง
  ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เทศน์ ณ บ้านคุณนงนาถ เพ็ญชาติ เมื่อ 17 สิงหาคม 2546
 2. Grow old : Grow up
  ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร บ้านซอยระนอง 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2545
 3. เรื่องสักแต่ว่า
  ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556
 000051THMDA
เรื่องเรือง เรื่องโรย
ออกวันที่: 2556.12.01
ภาษา: ไทย
หนังสือเล่มนี้ถอดความจากธรรมเทศนา “เรื่องเรือง เรื่องโรย” ที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาแสดงไว้ ณ มูลนิธิมายาโคตมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556
000057THNTM
เพื่อระลึก
ออกวันที่: 2558.04.01
ภาษา: ไทย
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ คุณยายทอสี สวัสดิ์-ชูโต ได้กราบเรียนปรึกษาพระอาจารย์ชยสาโร ที่จะมอบที่ดินที่บ้านหนองน้อยจำนวน ๘๒ ไร่
เพื่อสร้างประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ในวิถีพุทธ ทั้งการศึกษาวิถีพุทธ การปฏิบัติธรรม และการทำกิจกรรมในภาคปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนทอสี พระอาจารย์ชยสาโรจึงแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการก่อพระเจดีย์ในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อระลึกถึงสิ่งสูงสุด คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
without-and-within-cover
Without and Within
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2015
Ajahn Jayasaro has written this book in the form of questions and answers, as an introduction to the important features of
Thai Theravada Buddhism. It has been made available at hotels and other accommodations to visitors to Thailand,
but is also of benefit to a wider audience.
kUqYDqGo-s
A buddhist reflection

Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

daughter
Daughter & Son
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

2QAJ3TzG-s
พ่อแม่ผู้สร้างโลก
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

love
On Love
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2009
In learning about love, these are the kinds of questions we can ask ourselves: What is love?
What are the advantages and drawbacks of love?
How does love arise? How is love sustained? How does love decay and end? What are the impurities of love?
What preserves and purifies love? How should we behave with respect to love so as to maximize happiness and minimize pain?
mindfulness
Mindfulness, Precepts and Crashing in the Same Car
by Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012
000025ENMzU
Skilful Desires
ออกวันที่: 2557.01.23
ภาษา: อังกฤษ

Adapted from a Dhamma talk offered by Ajahn Jayasāro at Amaravati Buddhist Monastery on December 2012

gSmJP69C-s
๖ พระสูตร
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012
9eYHpViM-s
อรุโณทัย
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012
VT1t64Ys-s
อะไรนะ
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012
000049THMzY
เรื่องท่านเล่า
ออกวันที่: 2555.06.01
ภาษา: ไทย
หนังสือรวมนิทานและเรื่องราวหลากรสชาติที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาเล่าไว้
 000032THMDM
สบาย สบาย สไตล์พุทธ
ออกวันที่: 2555.05.01
ภาษา: ไทย
ธรรมเทศนาที่พระอาจารย์ชยสาโรแสดงแก่ญาติโยมที่จังหวัดจันทบุรี พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือรวมธรรมเทศนาเรื่อง “ใกล้ตัว”
000009TH
คลายปม ๒
ออกวันที่: 2555.03.01
ภาษา: ไทย
หนังสือที่รวบรวมข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับธรรมะ เป็นการนำคำตอบของคำถามจากญาติโยม
ซึ่งมีในการบรรยายธรรมของพระอาจารย์ชยสาโรในหลายโอกาส มารวบรวมและเรียงร้อยเป็นรูปเล่ม
000014TH
ทำไม
ออกวันที่: 2555.03.01
ภาษา: ไทย

ภายในเล่มประกอบด้วย 5 เรื่องย่อย ได้แก่

 • เกิดมาทำไม
 • เข้าวัดทำไม
 • หลับตาทำไม
 • ทุกข์ทำไม
 • ตายก่อนตายทำไม
000041THMzI
ทุกข์ทำไม
ออกวันที่: 2555.02.01
ภาษา: ไทย
เนื้อหาบางส่วน:
มันไม่อยู่ในวิสัยของใครที่จะบังคับให้เราเป็นทุกข์ได้ ถ้าเราไม่ยอมเป็นทุกข์
000040THMDI
โกรธทำไม
ออกวันที่: 2555.01.01
ภาษา: ไทย
พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า “โกรธทำไม?” ซึ่งเป็นการรวบรวมธรรมเทศนา ๕ เรื่องแสดงในที่ต่างๆ
ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่เรื่อง ความโกรธไม่สมควรแก่เรา จิตที่แค้นนี้ต้องชำระ บุพเพชอบวิวาท โกรธได้ถ้าเป็นเทวดา และ ไม่มีผู้พายเรือ
000013TH
ตายก่อนตายทำไม
ออกวันที่: 2554.10.06
ภาษา: ไทย
บทนำจากหนังสือ:
ทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตอย่างไร
ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรา เราพอใจไหม
ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตของคนรอบข้าง
แล้วเราพอใจกับสิ่งที่เคยทำ
สิ่งที่เคยพูดกับคน ๆ นั้นไหม
มีอะไรบ้างไหมที่เรายังไม่ได้ทำที่คิดว่าดี อยากจะทำ
แต่ไม่เคยทำสักที มีแต่ จะ จะ จะ จะ จะ
มีอะไรบ้างไหมที่เราคิดจะแก้ไขนานแล้ว
แต่ไม่ได้แก้ไขสักที มีแต่ จะ จะ จะ จะ จะ
ความตายไม่ได้สนใจความรู้สึกของเรา
ไม่เกรงใจเลยว่าเรารู้สึกพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไร
สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน
ไม่เคยเป็นไปตามความต้องการของเรา
เพราะธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละ
ชีวิตเราจึงมีค่า . . . มีค่าทุกลมหายใจ
000007TH
เกิดมาทำไม
ออกวันที่: 2554.10.01
ภาษา: ไทย
บทนำจากหนังสือ:
การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีค่า ไม่ควรเสียเวลากับสิ่งเปล่าประโยชน์ เราเกิดมาเพื่อแสวงหาปัญญา เพื่อความดับทุกข์
เพื่อบรรลุถึงสุดยอดของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 000033THNDg
อาณาจักรแห่งปัญญา
ออกวันที่: 2554.10.01
ภาษา: ไทย
บันทึกการสนทนาธรรมระหว่างพระอาจารย์ชยสาโร และคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414
ซึ่งมากราบนมัสการพระอาจารย์ที่บ้านไร่ทอสี ปากช่อง เมื่อวันที่ 26 เม.ษายน 2546
kaipom
คลายปม
Ajahn Jayasaro
Year Published: 1994

 

000043THNTQ
ตามความเป็นจริง
ออกวันที่: 2554.09.01
ภาษา: ไทย

หนังสือที่ให้ทั้งความรู้และความรู้สึกตรงตามความเป็นจริงของชีวิต ผู้อ่านจะได้สัมผัสรสชาติของธรรมะบันเทิงผ่านรูปภาพ
และข้อคิดคำสอนโดยพระอาจารย์ชยสาโร

000038THMDI
สรณะ
ออกวันที่: 2554.08.01
ภาษา: ไทย
หนังสือเรื่อง “สรณะ” รวมคำสอนของพระอาจารย์ชยสาโรในการปฏิบัติธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว และวัยรุ่น
เมื่อเดือน สิงหาคม ๒๕๔๙ พระอาจารย์เมตตาอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมในพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทั่วไปได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ
แต่อาจจะไม่ซาบซึ้งในความหมาย เช่น การสวดมนต์ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ และการรักษาศีลห้า อันเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตชาวพุทธ
human
มนุษย์ที่สมบูรณ์
Ajahn Jayasar
Year Published: 2012
katone
กระโถน กระถาง
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

seen
Seen in Their True Light
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

the-real
The Real Practice
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2007
Three talks to the monastic community
of Wat Pah Nanachat.

 

twain
Twain Shall Meet
Ajahn Jayasaro
Year Published: 1994
 A short history of how western monks came to
Ajahn Chah.

 

000005TH
Why ไหว้
ออกวันที่: 2553.08.01
ภาษา: ไทย
000011TH
ชีวิตคือการท้าทาย
ออกวันที่: 2553.08.01
ภาษา: ไทย
หนังสือเรื่อง ชีวิตคือการท้าทาย เป็นธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ชยสาโร 
 000030THMjM
 
หนี้ศักดิ์สิทธิ์
ออกวันที่: 2553.03.01
ภาษา: ไทย
หนังสือ “หนี้ศักดิ์สิทธิ์” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 (มีนาคม 2553) นี้ จัดเรียงพิมพ์ใหม่ให้มีขนาดโต เพื่อความสะดวกในการอ่านสำหรับทุกกลุ่มอายุตามคำ
ขอของญาติโยมและได้ปรับแบบปกเล็กน้อย แต่รักษารูปภาพลายเส้นฝีมือศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ไว้เหมือนเดิม
 000001TH
ปัจจุบันสดใส
ออกวันที่: 2553.01.01
ภาษา: ไทย
ทุกคนต้องการอนาคตสดใสสำหรับตัวเองและผู้ที่ตนรัก โดยไม่ค่อยเอาใจใส่การค้นพบความสดใสในปัจจุบัน
ทั้งๆ ที่การจัดการกับปัจจุบันอย่างดีเป็นเครื่องรับประกันอนาคตที่ดีที่แน่นอนที่สุด พระพุทธศาสนาท้าทายมนุษย์ว่า
ความสุขที่เลิศไม่เหลือวิสัยของผู้ยอมฝึกตนอย่างเลิศ ชีวิตเราจะสดใสหรือหม่นหมองอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่อื่นไกล ทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่…
 000042THNDI
หลับตาทำไม
ออกวันที่: 2552.12.01
ภาษา: ไทย
000002TH
เข้าวัดทำไม
ออกวันที่: 2552.12.01
ภาษา: ไทย
บทนำจากหนังสือ: 
เข้าวัดแล้ว สักแต่ว่าไหว้พระพอเป็นพิธี ทำบุญบำรุงวัดตามประเพณี แล้วออกไปชมต้นไม้ก่อนกลับ ไม่ใช่ว่าไม่ดี ดีอยู่หรอก แต่ยังดีไม่พอ
ศาสนา ธรรมะ เป็นสิ่งที่ต้องน้อมเข้ามาชำระ หาอุบายแก้ข้อบกพร่องที่อยู่ในใจ เสริมสร้างสิ่งที่ดีงาม อย่างนี้คือการเข้าวัดที่เข้าท่า
ได้ทั้งวัตรปฏิบัติ ได้ทั้งเครื่องวัดตัวเอง
 000048THNTI
ศาสตร์ไหนสันติ
ออกวันที่: 2552.12.01
ภาษา: ไทย
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เพิ่มเติม โดยอ้างอิงจากเมื่อครั้งที่มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
for-love
สิ่งที่ดีสำหรับลูก
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2011
job
ธรรมเอาการเอางาน
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

 000046THNTc
เพาะปัญญา
ออกวันที่: 2552.05.01
ภาษา: ไทย
หนังสือ เพาะปัญญา เป็นหนังสือที่รวมธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร ว่าด้วยการศึกษาวิถีพุทธ
 000029THNDY
สร้างตน
ออกวันที่: 2551.12.01
ภาษา: ไทย
“สร้างตน” พิมพ์จากต้นฉบับหนังสือเรื่อง “จากใจท่านถึงใจเรา เล่มที่ 2” ตีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2545 โดยคัดลอกเรื่อง นาถกรณธรรม 10 ประการ
และเรื่อง อคติ มารวมพิมพ์ในครั้งนี้
000010TH
ความฉลาดไร้พรมแดน
ออกวันที่: 2551.11.01
ภาษา: ไทย
ข้อความจากบทนำของหนังสือ:
…การเจริญด้วยปัญญา มีเงื่อนไขอยู่ที่ความสงบของจิตใจ และความรู้ตัว… อารมณ์รุนแรงครอบงำใจเมื่อไร ไม่ว่าจะเป็นอย่างได้
ความโกรธ ความน้อยใจ ความกล้า หรืออะไรก็แล้วแต่ ปัญญาจะดับไปทันที …อาตมาจึงเคยพูดว่า คนเราฉลาดเฉพาะเวลาที่ไม่โง่
000012TH
ดรุณธรรม
ออกวันที่: 2551.09.01
ภาษา: ไทย
ส่วนหนึ่งจากคำนำในการพิมพ์ครั้งแรก:
ท่านอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาแสดงธรรรมแก่เด็กๆ
 000026THMDg
นักเพ่งคุณ นักจับถูก
ออกวันที่: 2551.09.01
ภาษา: ไทย
เนื้อหาบางส่วน:
…คนเราเปลี่ยนเสียไม่ดีหรือ แทนที่จะเพ่งโทษ ลองเพ่งคุณ แทนที่จะจับผิด ก็จับถูก นี่เราจะเปลี่ยนจากเป็นคนเพ่งโทษ จับผิด เป็นคนเพ่งคุณ จับถูก
ขอให้ทบทวน ขอให้ไตร่ตรองความดีความงามของคนรอบข้าง นั่นไม่ใช่หลับหูหลับตาต่อข้อบกพร่องของซึ่งกันและกันหรอก
ในการทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ต้องช่วยชี้ให้คนที่เรารักเห็นจุดบอดตัวเอง และพร้อมที่รับข้อมูลจากเขา
เพื่อเราจะได้รู้เรื่องจุดบอดของตัวเอง การหัดการสื่อสาร และการรับฟังเป็นหน้าที่ของกัลยาณมิตรโดยตรง…
sudjadhum
สัจธรรมสะท้อน
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012

 

 000054THMzQ
เพื่อนนอก เพื่อนใน
ออกวันที่: 2551.03.01
ภาษา: ไทย
เนื้อหาบางส่วน:
…ให้ความรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทน คือเขาจะรักหรือไม่รักเรื่องของเขา แต่ว่าเราจะให้ เราพอใจกับการให้
แต่ไม่มีความต้องการในความรัก เพื่อแก้ความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวหรือว่างเปล่าในใจของตัวเอง มีธรรมะเป็นที่พึ่ง ความรักเป็นที่พึ่งไม่ได้
แต่ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ ธรรมะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตมนุษย์…
000037THNDU
ออกวันที่: 2550.09.01
ภาษา: ไทย
 000039THMTQ
หลักรัก
ออกวันที่: 2550.09.01
ภาษา: ไทย
เนื้อหาบางส่วน:
ผู้มีปัญญาจงเรียนรู้เรื่องความรัก เพราะการรู้เข้าใจธรรมชาติของตนคือทางเดียวที่นำไปสู่ความสงบสุขที่มนุษย์เราพึงประสงค์
พระพุทธเจ้าสอนเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมเป็นปัญหากับผู้ไม่รู้เท่าทัน ย่อมไม่เป็นปัญหากับผู้ที่รู้เท่าทัน
 000035THMDY
ไฮเทค ไฮทุกข์
ออกวันที่: 2550.08.01
ภาษา: ไทย
หนังสือธรรมเทศนาจากการแสดงธรรมแก่นักศึกษาและญาติโยมที่สถาบัน M.I.T. หรือ Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2539 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในหนังสือรวมธรรมเทศนา โดยใช้ชื่อว่า “ใกล้ตัว”
why-eyes
หลับตาทำไม
Ajahn Jayasaro
Year Published: 2012
การฝึกสติ เจริญสมาธิ และพัฒนาปัญญา โดย ชยสาโร ภิกขุ

 

 000027THMTc
สุขเป็น ก็เป็นสุข
ออกวันที่: 2550.05.01
ภาษา: ไทย
เนื้อหาบางส่วน:
…ทุกคนต้องการความสุข แต่น้อยคนที่รู้จักความสุขว่าคืออะไร คนเราจึงมองความสุขไม่เหมือนกัน และแสวงหาความสุขโดยวิธีต่างๆ กัน
ศาสนามีหน้าที่สร้างความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องความสุข เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อให้การหาความสุขของเราประสบความสำเร็จ และเพื่อ
ให้การแสวงหาความสุขนั้นไม่เป็นการเบียดเบียนและทำลายความสุขของคนอื่น…
 000031THNTk
โหลหนึ่ง ก็ถึง: คุณธรรม ๑๒ ประการ เพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ
ออกวันที่: 2549.12.01
ภาษา: ไทย
หนังสือรวมเรื่องสั้นและนิทานธรรมะที่พระอาจารย์ชยสาโรเมตตาเล่าไว้ ภายในเล่มมีคำอธิบายเรื่องคุณธรรมวิถีพุทธ 12 ประการ
ในการรวบรวมคำอธิบายนั้น คณะผู้จัดทำอาศัยการค้นคว้าข้อมูลจากงานนิพนธ์ของเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
และจากธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้สนใจใฝ่ธรรมะทั่วไป
 000058THNTE
งานกินเกลือ
ออกวันที่: 2548.10.01
ภาษา: ไทย
ส่วนมากพวกเราเคยกินแต่ด่างอย่างที่ท่านบอกว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” เราก็กินด่างมาหลายปีแล้ว รู้สึกว่าเราขาดเกลือสักหน่อย
เพราะฉะน้นเราต้องมีงานกินเกลือ ทีนี้วิธีกินเกลือของเราก็ไม่มีอะไรนอกจากการขัดเกลากิเลสของตัวเอง